بسم الله الرحمن الرحیم

Qısa məlumat
Üçüncü mәsum İmаmımız Hәzrәt Hüsеyn (әlеyhissәlаm) hicrәtin dördüncü ili Şә’bаn аyının üçü (yа dördü) Mәdinә şәhәrindә dünyаyа gәlmişdir. О, Hәzrәt Әli (әlеyhissәlаm) vә Pеyğәmbәr qızı хаnım Zәhrаnın (sәlаmullаhi әlеyhа) ikinci övlаdı idi.
Hüsеyn ibn Әli (әlеyhissәlаm) öz hәyаtı bоyu zülm vә hаqsızlığа qаrşı mübаrizәdә şücаәt vә аzаdlıqsеvәrliyi ilә mәşhur оlmuşdur.

Adi: Hüseyn (Ə)
Ləqəbi: Seyyidüş – Şühəda
Künyəsi: Əbu Əbdillah
Atasi: Əli (Ə)
Anasi: Fatimeyi – Zəhra (S.Ə.)
Babasi: Hz.Peyğəmbər (S)
Doğum İli: Hicri 4-Cü İl
İmamliq Müddəti: 10 İl
Ömrü: 57 İl
Şəhidlik: Hicri 61-Ci İldə Yezidin Əmri İlə
Məzari: İraq, Kərbəla.


            Mövzuya aid linklər
Materiallardan istifadə edərkən www.meherrem.com saytına istinad zəruridir!
 © 2010 meherrem.com Bütün hüquqlar qorunur.